IR gruppe i Tønsberg Flyveklubb

Tønsberg Flyveklubb tar initiativ til start av IR gruppe!
På bakgrunn av at man har fått de nye IR-rettighetene (en-route instrument rating (EIR) og Competency-based instrument rating (CB-IR)) ønsker Tønsberg Flyveklubb å starte opp en dedikert IR gruppe/klubb.