Om Tønsberg Flyveklubb

Tønsberg Flyveklubb er en av landets eldste flyklubber. Klubben ble stiftet den 18. mai 1937, og allerede den 4.juni samme år ble det første flystevnet avholdt på et av jordene til Jarlsberg Hovedgård. Datidens beste flygere fra hele Europa deltok og programmet var meget omfattende. Senere ble dette jordet leid av Tønsberg Flyveklubb og dette var opptakten til flyplassen på Jarlsberg.

Klubben har hangar og klubbhus på Jarlsberg. Klubben opererer for tiden to klubbfly fra Jarlsberg. Begge er fireseters fly av typen Cessna 172 SP, LN-TFK og LN-FTE. Begge flyene benyttes av medlemmene til rekreasjon, tur og skoleflyging. I tillegg opererer klubbens medlemmer flere privateide fly fra Jarlsberg.
Klubben disponerer klubblokaler med god plass til sosiale aktiviteter samt kontorer og rom for undervisning og planlegging av flyturer.

Tønsberg Flyveklubb har i dag ca. 140 medlemmer. Foruten at klubbens medlemmer flyr tur- og skoleflyging blir det arrangert konkurranser i navigasjonsflyging og presisjonslandinger. Endel av klubbens medlemmer deltar også i konkurranser i inn- og utland. Noen av klubbens medlemmer flyr mer avansert akrobatikk og oppvisning.

Medlemsmassen består av alt fra skoleungdom til yrkesflygere. Mange yrkesflygere har startet karrieren med et privatflysertifikat. Tønsberg Flyveklubb er det naturlige sted for alle som ønsker å skaffe seg informasjon om hva det innebærer å ta privatflygersertifikat. Flyklubben har flere aktive instruktører som utdanner flygere fram til PPL-A. Ta gjerne kontakt for å avtale en prøvetime i et av våre skolefly.