Flyskolen

Piper_Warrior_Pre_Flight.31554010Flyskolen i Tønsberg Flyveklubb er en såkalt RF (Registered Facility) skole som tilfredsstiller dagens regelverk til skolering til PPL sertifikat. Skolen består av en skolesjef, assisterende skolesjef og flere instruktører som arbeider deltid i klubben.

Det teoretiske programmet gjennomføres via vår samarbeidspartner Privatfly.no. Teoridelen er et selvstudium, men klubben tilbyr støtteundervisning for de som måtte ha behov for det.

Det praktiske programmet er det flyskolen hos Tønsberg Flyveklubb som tar seg av. Som basis for undervisningen bruker våre instruktører en skolehåndbok utarbeidet av NLF (Norges Luftsportforbund). Håndboka beskriver de enkelte øvelsene flyeleven skal gjennomføre for å oppnå ferdighetene som kreves før oppflyvning.