Flyparken

Tønsberg Flyveklubb har en moderne og prisgunstig flypark.

Klubben har valgt å satse på arbeidshesten Cessna 172-SP. Vi har per i dag to stykker, en 2004 modell med tradisjonell instrumentering og i juni 2015 investerte klubben i en 2009-modell, som er utstyrt med digitale instrumenter – Garmin G1000. Dette flyet er godkjent for instrumentflyging, og vil primært bli brukt til dette formålet.

Vi ser også at etterspørselen etter instrument rettigheter øker med de to nye rettighetsklassene, som ble innført høsten 2014 (EIR og CB-IR). Det forventes at det i løpet 2021 godkjennes en ny rettighet, BIR. Klubben har en aktiv IR-gruppe og flere instruktører for å tilby PPL-piloter utdannelse frem til disse IR-rettighetene.