Konvertere fra mikro og PPL til LAPL

Ulteriori informazioni COLLATERALI DEL LAVORO DA REMOTO Dopo tre anni di esperimenti di massa del lavoro da remoto, stiamo cominciando a capire qualcosa in più su come lo "smart working" stia rimodellando ...

Konvertere fra gyldig rettighet

Du kan søke om å endre et PPL-, CPL- eller ATPL-sertifikat med gyldig rettighet på SEP til LAPL. Man benytter da søknadsskjema NF-1087 E.

Konvertere fra mikrofly

Hvis man innehar gyldig mikroflylisens, trenger man både å ta teoretisk eksamen og man må fly et redusert flyprogram. Man får godskrevet inntil 15% av loggført flytid (maks 15 timer) hvis man ønsker seg LAPL. Ønsker man PPL, får man godskrevet inntil 10% (maks 10 timer) hvis man ønsker seg PPL.

Man kan lese ytterligere om dette i NLF’s skolehåndbok Rev. 6.1 som er siste revisjon som inneholder konvertering fra mikrofly og LAPL programmet.