Pris LAPL

En LAPL utdannelse vil koste deg ca 70.000 kr, litt avhengig av timespris på leie av fly og din egen innsats og progresjon. Du skal ikke ut med hele summen på en gang, men betaler over tid etter hvert som du flyr. Som medlem hos Tønsberg Flyveklubb, leier du fly rimelig og betaler time for time. Deler du det opp over ett til to år blir det litt mindre avskrekkende. Vi har laget et regneeksempel på samlede kostnader.

Vanlig pris for en times flytid i et fly med to til fire seter inkludert drivstoff, ligger fra 1490,- kr/time + skoletillegg på 100 kr/time. Og på en time kommer du langt.. Beregningen må betraktes som veiledende. -Et estimat på utgifter til legesjekken og gebyrer til Luftfartstilsynet er tatt med i beregningen. Merk at alle oppgitte beløp kan ha blitt endret.

Kostnadsestimat:
Teorikurs hos Privatfly.no: 8 900,-
Flyging: 30 x 1590,- (snittpris)(1 skoletime = 60 min) 47 700,-
Instruktør 30 timer 15 000,-
Diverse utstyr: 2 000,-
SUM uten gebyrer, legeundersøkelse og medlemskap: 73 600,-
Legeattest klasse 2 (varierer fra lege til lege) 3 000,-
Gebyr oppmelding teoriprøve Luftfartstilsynet: 4 050,-
Medlemskap i klubb og forbund (varierer fra klubb til klubb) 3 000,-
Gebyr praktisk prøve Luftfartstilsynet: 1 570,-
Gebyr for språkprøve 500,-
Gebyr for dokumentutstedelse (språk) Luftfartstilsynet 900,-
SUM med gebyrer, legeundersøkelser og medlemskap 86 620,-

Alle priser angående flyging er ca priser og er avhengig av den enkeltes nivå og progresjon.
Ta også høyde for at alle gebyrer ikke er med i den oppgitte prisen.