Bli medlem

Finalmente anche sul mercato italiano è arrivato l'equivalente più economico del l'Internet, disponibile in confezioni da 4 0 8 compresse, di 50 e 100 milligrammi ciascuna. Costerà circa il 60% in ...

For å kunne fly i Tønsberg Flyveklubb (TFK) kreves det medlemsskap i Tønsberg Flyveklubb og i Norges Luftsportforbund (NLF). Dette ordner man raskest på egenhånd via NLF sine nettsider. Flyr man ikke selv, har man mulighet til å bli støttemedlem og slippe unna med en mye lavere kontingent. Støttemedlemmer har de samme rettigheter, som for eksempel stemmerett ved årsmøte, som for et flyvende/aktivt medlem. De kan også ha verv i klubben.

Det er som sagt ikke nødvendig å oppfylle kravene til å ha flysertifikat eller ønske om å ta det for å bli medlem av klubben. Flere av våre medlemmer er selv ikke aktive flygere, men deltar i klubbens aktiviteter og har mye glede av dette.

Hvis du ikke er medlem i NLF fra før, melder du deg inn på dette registreringsskjemaet hos NLF. Her fyller du inn personalia og velger:

Seksjon: Motorflyseksjonen
Klubb: Tønsberg Flyveklubb
Kategori: Her velger du alderskategori.

Det er følgende alderskategorier:

  • Seniormedlemmer ( f.o.m. det året en fyller 26 år)
  • Familiemedlemmer (må ha samme boligadresse som et annet seniormedlem).
  • Juniormedlemmer (f.o.m det året en fyller 20 år t.o.m 25 år)
  • Ungdomsmedlemmer (f.o.m det året en fyller 13 år t.o.m 19 år)
  • Barnemedlemmer (t.o.m. det året en fyller 12 år)
  • Pensjonistmedlemmer (f.o.m. det året en fyller 67 år)
  • Støttemedlemmer (klubbenes støttemedlemmer)

Her finner du en detaljert forklaring på de forskjellige medlemskategoriene og øvrig informasjon om medlemsskap.

Hvis du er medlem av NLF fra før logger du deg inn på brukerprofilen din på Min Idrett. Under medlemskap klikker du på «finn ny klubb» . Når du finner klubben, er det viktig at det er krysset av for klubben, luftsport og motorfly. Trykk så på send søknad, så vil den bli behandlet så fort som mulig.

For å operere på Tønsberg Flyplass Jarlsberg (ENJB) må du ha lest driftshåndboken som du finner her under fanen informasjon.
Denne skal signeres på siste side, og leveres til flyplassjef på ENJB.
Når driftshåndboken er signert, kan man ved henvendelse til flyplassjefen få et nøkkelkort til fasilitetene våre på Jarlsberg, mot et depositum på 300 kroner.

Har du spørsmål rundt medlemsregistrering kan du kontakte Tønsberg Flyveklubb på 33 400 300

Tønsberg Flyveklubb ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen og oppfordrer spesielt kvinner i alle aldre til å delta i et aktivt flymiljø.