Praksis LAPL

Med LAPL(A) kan du fly én-motors fly med stempelmotor, det er noen begrensninger med LAPL – maksimal avgangsvekt på 2000 kg og ikke mer enn fire personer om bord. Det betyr at du kan fly et vanlig Cessna 172, som vi har i klubben.

Utdanningsløpet krever at du flyr minimum 30 flytimer i henhold til et godkjent skoleprogram. Forskjellen fra PPL(A) er blant annet at antall timer navigasjon er redusert, og instrument-leksjonene er fjernet i sin helhet. Man flyr også solo tidligere i utdanningsløpet.

Når du har tatt sertifikatet kreves det at du flyr ytterligere 10 timer som fartøysjef før du får lov til å ta med deg passasjerer om bord.

Det er viktig å huske at man ikke kan gå videre til CPL(A) med LAPL(A).