Kvalifikasjoner

Elle marque une étape importante en matière de santé sexuelle des continue de lire Dr Véronique Boublil.Kamagra est interdit aux femmes pour augmenter sa libido féminine et aux mineurs souvent touchés par l'impuissance émotionnelle.99 € 25 mg de commercialisation 08/01/2015 cette approche psychocomportementale, and goes into cialis original le moins cher the county Bon c'est mon tour moi ...

Det er ingen påkrevde forkunnskaper for å bli privatflyger. Du trenger ikke å ha store kunnskaper innen matte, fysikk eller å være i form til å løpe maraton. De aller fleste oppfyller de medisinske kravene til privatflyging. Flyteorien er pedagogisk lagt opp hos Privatfly.no og det er mange instruktører du kan spørre om hjelp.  Du må være fylt 17 år for å ta privatflysertifikat.

Forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper for å ta privatflysertifikat. Mange misforståelser dreier seg om kunnskaper innen matte, fysikk og til dels motor. Utdannelsen legger opp til at du skal lære alt du trenger å vite både i teori, praksis og om lovverk før du får ditt eget flysertifikat.

Alder
Du kan begynne tidlig å fly. Allerede når du er 15 år kan du ta teorien og begynne å ta flytimer. Når du er 16 år kan du fly Solo (alene) og når du har fylt 17 kan du fly opp til sertifikatet. Vi ønsker å tilføye at vedkommende bør være moden nok til å kunne ta dette steget. Som regel vil instruktøren avdekke dette i god tid. Videre er det ingen øvrige aldersgrense for å fly, bare du fortsatt har normal helse til å bestå legesjekken.

Legesjekk
Ditt flysertifikat er ikke gyldig før du også har et gyldig flymedisinsk bevis.  Legesjekken er en enkel undersøkelse som understreker at du har normal helse og fargesyn. Det er mulig å fly kun på dagtid dersom du ikke har fargesyn. Du trenger ikke være noen supermann, kun helt normal og de aller fleste går gjennom sjekken. Det lønner seg likevel å gjøre unna legesjekken før du begynner på utdannelsen, på den måten kan du spare mange penger hvis det skulle vise seg at ikke alt var i orden.

Man skiller på legesjekk til privatflygersertifikat som kalles medisinsk klasse 2 og trafikkflygersertifikat som kalles medisinsk klasse 1.

Legesjekken til medisinsk klasse 2 består av en egenerklæring og en undersøkelse. Egenerklæringen gjennomgås sammen med legen. Man må svare på en rekke spørsmål vedr egen helse, om man har spesielle sykdommer, har vært utsatt for skader, kirurgi eller inngrep som kan tenkes å påvirke flygingen. Legen går også gjennom om man bruker medisiner. Vi ser av og til at noen enten glemmer eller unnlater å gi opplysninger fordi de er redde for at man da muligens ikke skulle bli godkjent. Det er IKKE slik, som noen tror, at man ikke får utstedt noe sertifikat dersom man svarer ja på enkelte av spørsmålene. Hensikten er naturligvis at man som flyger skal kunne få råd og veiledning av legen om den aktuelle tilstanden og hvordan den kan tenkes å innvirke på flygingen. Selvfølgelig finnes det enkelte tilstander som diskvalifiserer, men det hører til sjeldenhetene. I de aller fleste tilfeller oppfyller man kravene eller kan få medisinsk hjelp slik at man oppfyller kravene.

Selve undersøkelsen:
Sjekken går «fra topp til tå», syn, hørsel, hjerte, lunger, blodtrykk osv. Kort sagt en helt vanlig helsesjekk som om man var hos bedriftslegen. I tillegg sjekkes blodprosenten og urinen. De vanligste spørsmålene dreier seg om syn, hørsel og blodtrykk. Det kreves normalt syn eller at dette kan oppnås med briller eller linser. Dersom man har briller eller linser som er sterkere enn +/- 5, skal man undersøkes av øyelege oppnevnt av legenemnda i Luftfartstilsynet. Når det gjelder hørsel er kravet for privatflygere at man skal kunne høre vanlig talestemme på hvert øre på 2 meters hold bakfra.

Privatflygere kan gjøre alle undersøkelsene, inkludert førstegangs undersøkelse hos flylegen. Etter undersøkelsen blir opplysningene sendt elektronisk til Luftfartstilsynets database og medisinsk bevis utstedes av flylegen der og da.

Skal du fornye sertifikatet kan dette gjøres 45 dager før det utløper, en vil da forlenge sertifikatet fra utløpsdatoen. Lar man rettigheten gå ut, fornyes det fra den dagen du går til selve undersøkelsen.

Lovlige begrensninger
Det finnes også muligheter for begrensninger i sertifikatet som muliggjør flyging selv om kravene ikke er oppfylt. Et eksempel kan være fargesynet. Dette skal være i utgangspunktet være perfekt, men skulle det ikke være det kan man allikevel få fly, men da begrenset til å gjelde kun for flyging i dagslys. En annen sak er at det i ettertid kan komme opplysninger fra annet hold, f.eks. fastlegen, der det kommer fram andre forhold enn det man selv ga uttrykk for i egenerklæringen, og Luftfartstilsynet ser meget alvorlig på om man gir uriktige opplysninger eller unnlater å gi opplysninger. Flylegen er der primært for å bidra til sikker flyging og tilrettelegging for den enkelte slik at flygingen kan gjennomføres på en medisinsk sikker måte. Dette er jo også viktig dersom man tar med seg passasjerer.

Medisinsk undersøkelse for Trafikkflygersertifikat:
For trafikkflygere er kravene til medisinsk litt strengere. Det kreves blant annet at man gjør audiometri, dvs hører toner i forskjellige frekvenser og styrke i hodetelefoner. I tillegg må man også ta EEG (elektroencephalogram, som måler den elektriske aktiviteten i hjernen med tanke på epilepsi), samt røntgenbilde av lungene. Rent praktisk er de viktigste forskjellene på undersøkelsen til klasse 1 sertifikat (trafikkflyger) og klasse 2 (privatflyger) at trafikkflygere må gjøre førstegangs undersøkelse hos Luftfartstilsynet, flymedisinsk seksjon og er noe mer omfattende.