Styret og stell

Hvis du vil i kontakt med noen i styret eller ønsker å sende forslag som skal styrebehandles, vennligst benytt kontaktskjema og du vil få tilbakemelding innen 1 virkedag.

Leder
Pål S. Jensen

Nestleder
Eivind Andersen

Styremedlemmer
Ragnhild Espensen
Martin Omholt
Aksel Magdahl

Varamedlemmer
Øivind Austefjord
Erik Johannesen

Operativt

Daglig leder          –  Arild H. Aasen
Teknisk leder        –  Martin Omholt
Økonomisjef         –  Ole André Holt Utheim
Quality Manager   –  Aksel Magdahl