Årsmøte og Den gyldne propell!

Vi hadde ett flott årsmøte for 2014 med godt oppmøte! Styret vil takke for tillitten medlemmene viser oss ved at en så stor andel gjenvelges. Vi vil fortsatt strebe etter å gjøre oss fortjent til plassen vi har i styret.
Jan takkes for styrearbeidVi vil samtidig takke Jan Gulliksen for det fremdragende arbeidet han har gjort i sitt styrearbeid i tiden han har vært med. Vi ønsker deg lykke til videre og håper å se deg på plassen selv om du nå har gått ut av styret!

Så var det jo gledelig at vi fikk tatt opp igjen tradisjonen med tildelingen av Den gyldne propell, som i år ble De gyldne propeller! Der e kan lese mere om nomineringen av årets vinnere nedenunder, vi gratulerer igjen!

Den gyldne propell.

Det har tidligere vært en tradisjon i TFK å dele ut en utmerkelse til medemmer som har ytt ekstraordinær innsats for klubben, enten for miljøet, eller konkret på praktiske områder. Herrene Aasen og Utheim har vært de heldige tidligere. Ordningen har dessverre vært groundet noen år. Styret har nå vedtatt at den Gyldne propell igjen skal deles ut årlig som en liten symbolsk oppmerksomhet og som stimulans for fremtidig innsats.

Klubben består nå av ca 100 medlemmer som nesten alle har det til felles, at de er lekne, arbeidsomme, dyktige på ulike felt, og er opptatt av at ENJB skal være et godt sted å komme til.

Miljøfremmende tiltak er et viktig satsingsområde, kombinert med faglig utvikling av klubben. Noen bidrar spesielt på flytekniske områder, andre når det gjelder bygningsmasse o.l. Vi har etablert dugnadsgrupper som kommer til å få nye oppgaver framover. Samtidig er vi så mange medlemmer, at krav om å delta i dugnader ikke skal behøve å bli for belastende for den enkelte.

Men så er det noen som fremhever seg i særlig grad. Styret, som nominasjonskommite, har i år nominert to kandidater som i særlig grad har gjort en innsats. Dette må ikke være til forkleinelse for alle de andre som også bidrar med tid og krefter. Vi har i år vektlagt miljøfremmende innsats på det gastronomiske området.  Uten mat og drikke duger selv flygere ikke! Næringsaspektet har over tid fått større fokus på Jarlsberg. Onsdagsmøter uten nogåt attåt mangler noe. Frammøtet på klubbkveldene har økt. Trolig er det en sammenheng her! ENJB er blitt et åpnere sted å være. Vi får nye besøkende, og noen av oss får høre skryt fra tilreisende om at vår flyplass er gjestfri.

I godværshelger fylles peisestua opp med folk som har flydd eller skal fly, bare titte eller bare prate. I helger med dårlig vær er det heller ikke grunn til å sitte hjemme. Peisestua er virkelig blitt et rom det er hyggelig å være i.

Even og Ann KarinNominasjonskommiteen har vurdert følgende personer:
1. En mann som onsdag etter onsdag frambringer utsøkte vaffelhjerter av en kvalitet og mengde som mangler sidestykke i mils omkrets. Som ikke nøyer seg med en smakebit til hver, og derfor bidrar til at klubbkveldene strekker seg langt ut i de mørke timer. Som bidrar til at flyprat og skryt får de beste betingelser.

2. En av den ikke-flygende arten som også kjønnsmessig er i et markert mindretall på plassen. En som fyller rommene med de små detaljene som bidrar til trivsel og hyggelig samvær. En som helg etter helg frambringer de herligste dufter av stekte kjøttprodukter av ymse slag. En som bidrar til trivelig julebord med pynt på bordet, og sist, men ikke minst, en som bidrar til å spre godt humør over hele plassen.

Og de nominerte er:

Even Krokmo og Anne Karin Kristoffersen
Prosessen med å skulle framheve en over den andre, har vært svært vanskelig og krevd et utall kveldsmøter, ja til dels hele dager! Kommiteen har innhentet ekspertuttalelser fra fjern og nær uten at det har hjulpet oss i vesentlig grad til å skille klinten fra hveten. Av den grunn har et enstemmig utvalg kommet fra til at årets propeller utdeles til dem begge. Gratulerer!