Vi har kjøpt nytt fly!

LN-FTF

Foto: latitantedue http://www.planespotters.net/Member/latitantedue/photo.search

TFK har hatt en flott utvikling i det siste og et stort engasjement! Som ett ledd i styrkningen av det brede tilbudet i klubben, ønsker styret å meddele at det i dag er ingått kontrakt med Runar Vassbotten om kjøp av LN-FTF! Det er en 2009 modell Cessna 172 med G1000 som er IFR godkjent, med overdragelse til St.hans. Vi gleder oss til å få inn fly nummer 3 i parken og håper flyet vil falle i god smak og bli flittig brukt!

Grunnen til at Pilot flyskole nå bytter ut flyet er at Scandinavian Aircraft nå er blitt Diamond aircraft distribution center. Som ett ledd i det er de nå i gang med å fornye flyparken på Pilot flyskole hvor de vil få de to første Diamond DA40 med diesel i juni.