Luftsportstinget 2015

Eivind Andersen og Ole André Utheim representerte Tønsberg Flyveklubb på seksjonsmøtet til motorflyseksjonen i NLF 21 mars og der ble Ole André ble valgt til en av de 9 representantene fra motorflyseksjonen til Luftsportstinget 22 mars. Eivind deltok på motorflyseksjonens fagmøter den 22 mars. Det har blitt diskutert mange gode tinge på seksjonsmøtet og det var god stemning under hele møtet. Hele forsamlingen var enige om retningslinjene videre for motorflyseksjonen så det er en spennende tid man har i vente. Under valget ble hele forslaget til valgkomiteén valgt inn.
Hvis man ønsker kan man lese hele årsrapporten for Norges Luftsportsforbund for 2013-2014 her.