Vel gjennomført tur til Røyken kontrollsentral!

Hallo alle flygevenner.

Onsdag 26. november var vi samlet 44 medlemmer fra Grenland, Sandefjord og Tønsberg Flyveklubb.

Vår eminente sjåfør Einar Fagerjord sørget for og frakte oss inn med buss til Avinors Røyken Kontrollsentral.
Det var en veldig flott undervisning av Niklas og Paul med blant annet nye luftromsklasser, nytt regelverk og ikke minst radarskjermene hvor de styrer hele flytrafikken. I tillegg hadde vi en veldig interessant omvisning.

 

Ole André Utheim og Einar Fagerjord sørget for at vi hadde tilstrekkelig med pizza og mineralvann.
Steinar Kaalstad fra Grenland flyklubb takket for omvisningen og overrakte to bøker fra  Telemark flyhistorie.

 

Steinar Kaalstad
Arrangementskomiteen
Grenland Flyklubb

IMG_1565