Ny driftshåndbok!

Husk at det nå er kommet ny driftshåndbok, husk at du som bruker av ENJB plikter å sette deg inn i endringer.
De største endringene er:

– Flymønster ved landing.
– Modellfly på rullebanen.